ประกาศนียบัตร

 

EU Approval Number: TH1317 

 

U.S. FDA Registration : 12496373276

 

GMP Accredited

 

HACCP Approved

 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA)

 

สมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

 

สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทย (DITP)

 

SMETA

 

GDST compliant

 

MSC certified

 

Full Traceability system

 

FIP