เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ทูน่าพาราไดส์ จำกัดคือบริษัทแปรรูปอาหารทะเลที่มากด้วยประสบการณ์และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร จริยธรรมทางธุรกิจ และการบริการลูกค้า

 

บริษัทมีที่ตั้งไม่ไกลจากสวรรค์ของนักท่องเที่ยว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของจังหวัดภูเก็ตโดยมีพื้นที่มากกว่า 6,400 ตารางเมตร และเนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เราจึงสามารถจัดส่งอาหารทะเลที่มีความสดใหม่ให้ท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม และท่านจะได้รับอาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากเราใช้ระบบแช่แข็ง Super Freezers ที่ใช้อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียสและบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานสากล HACCP

 

ที่สำคัญที่สุด บริษัทเรามีกำลังที่แข็งแกร่ง คือ ทีมงานที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับการทำงาน ทีมงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจให้บริการของเราจะคอยรับฟังความคิดเห็นของท่านและศึกษาความเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาแนวทางที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดโดยมีราคาที่ถูกที่สุดให้กับท่าน ในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีการผันผวนอย่างรุนแรงและมีการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ บริษัทยึดมั่นเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการทำงานและให้ความสำคัญกับทุกๆ คน ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์แรกเริ่มของเราจึงยังยินดีที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับเรามาจนทุกวันนี้

 

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าอยู่เสมอเนื่องจากเรารับฟังความคิดเห็นและเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ  เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอาหารทะเลที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา  เมื่อท่านได้ร่วมงานกับเรา สิ่งที่ท่านจะได้รับไม่ใช่เพียงแค่ข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน แต่ยังเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีด้วย

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

สร้างชื่อให้ทูน่า พาราไดส์ เป็นอาหารทะเลที่รสชาติดี ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้

 

 

วัตถุประสงค์

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่รสชาติดี สะอาด และมีราคาสมเหตุสมผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวมีการเติบโตและมีรายได้ที่มั่นคง พร้อมกับทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม