ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

Mahi Mahi - Common Dolphinfish (Coryphaena Hippurus)

 

 

Mahi Mahi - Common Dolphinfish (Coryphaena Hippurus)

ปลามาฮิ มาฮิ ถือเป็นปลายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคโดยการย่างหรือทอด

 

• ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมแช่แข็งที่ไม่ใช่สำหรับทำซาชิมิ
(Frozen Premium Non-Sashimi)

 

เนื้อปลามาฮิรมควันซึ่งไม่มีการปรุงแต่งรสใดๆ เพิ่มเติมของบริษัทมีสีอมชมพู และท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัทแปรรูปเนื้อปลาดังกล่าวตามความต้องการของท่าน

 

• ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแช่แข็งที่ไม่ใช่สำหรับทำซาชิมิ (Frozen Natural Non-Sashimi)

 

ท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัทแปรรูปเนื้อปลามาฮิสดจากธรรมชาติได้ตามความต้องการของท่าน

 

 

กลับ

รายการผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

Japanese Bluefin Tuna (Thunnus Orientalis)

 

Yellowfin Tuna (Thunnus Albacares)

 

Japanese Yellowtail – Hamachi/Buri (Seriola Quinqueradiata)

 

Canadian King Salmon - Chinook (Oncorhynchus Tshawytscga)

 

Norwegian Atlantic Salmon Trout (Oncorhynchus Mykiss)

 

Norwegian Atlantic Salmon (Salmo Salar)

 

Swordfish (Xiphias Gladius)

 

Marlin Fish (Makaira Indica)

 

Mahi Mahi - Common Dolphinfis (Coryphaena Hippurus)

 

Oilfish - Escolar (Lepidocybium Flavobrunneum)

 

Barramundi (Lates Calcarifer)

 

Matako – Boiled Octopus (Octopus Vulgaris)

 

Ika – Boiled Squid Slice (Dosidicus Gigas)

 

Asian Lobster (Panulirus Ornatus / Homarus / Versicolor)

 

Spanner Crab (Ranina Ranina)

 

Soft Shell Crab (Scylla Seratta)