ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

Japanese Yellowtail – Hamachi/Buri (Seriola Quinqueradiata)

 

 

Japanese Yellowtail – Hamachi/Buri (Seriola Quinqueradiata)

ปลาฮามาจิ หรือ ปลาบูริ พบมากในมหาสมุทรแปซิฟิก บริษัทจะจับลูกปลาบูริในมหาสมุทรจาก นั้นนำมาเพาะเลี้ยงและขุนให้สมบูรณ์ในกระชังที่อยู่ในน้ำทะเลโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และ ความชำนาญสูงคอยดูแล ปลาบูริต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 4-5 กิโลกรัมก่อนนำมาแปรรูปเพื่อส่ง ออก เนื้อปลาบูริมีสีขาว นุ่ม และมีกลิ่นเนย ถือเป็นอาหารประเภทซาชิมิที่นิยมมากในญี่ปุ่น โดย เฉพาะช่วงฤดูหนาว เนื่องจากปลาชนิดนี้มีปริมาณไขมันสูง บริษัทได้ขนส่งปลาฮามาจิ/บูริทาง เครื่องบินเข้ามายังประเทศไทย โดยทำการขนส่งโดยตรงจากฟาร์มปลาฮามาจิ/บูริที่ดีที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ฟาร์มดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพจาก HACCP และเป็นที่นิยมที่สุดในตลาด ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

 

• ซาชิมิสดจากธรรมชาติ (ตามคำขอ) (Fresh Natural Sashimi)

 

บริษัทจะทำการขนส่งปลาบูริสดโดยตรงจากฟาร์มและถึงมือผู้ซื้อภายในสองวันนับจากวันที่ทำการ จับปลา

 

• ซาชิมิพรีเมี่ยมแบบแช่แข็ง (Frozen Premium Sashimi)

 

ปลาบูริพรีเมี่ยมคือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อนิยมมากที่สุด บริษัทจะขนส่งปลาบูริโดยตรงจากฟาร์มมายัง โรงงานของบริษัททางเครื่องบิน และรักษากลิ่นรสและความสดของเนื้อปลาโดยการแช่แข็งที่ อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ เนื้อปลาจะถูกหั่นเป็นส่วนๆ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่ง บริโภคตามปริมาณที่ต้องการ

 

กลับ

รายการผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

Japanese Bluefin Tuna (Thunnus Orientalis)

 

Yellowfin Tuna (Thunnus Albacares)

 

Japanese Yellowtail – Hamachi/Buri (Seriola Quinqueradiata)

 

Canadian King Salmon - Chinook (Oncorhynchus Tshawytscga)

 

Norwegian Atlantic Salmon Trout (Oncorhynchus Mykiss)

 

Norwegian Atlantic Salmon (Salmo Salar)

 

Swordfish (Xiphias Gladius)

 

Marlin Fish (Makaira Indica)

 

Mahi Mahi - Common Dolphinfis (Coryphaena Hippurus)

 

Oilfish - Escolar (Lepidocybium Flavobrunneum)

 

Barramundi (Lates Calcarifer)

 

Matako – Boiled Octopus (Octopus Vulgaris)

 

Ika – Boiled Squid Slice (Dosidicus Gigas)

 

Asian Lobster (Panulirus Ornatus / Homarus / Versicolor)

 

Spanner Crab (Ranina Ranina)

 

Soft Shell Crab (Scylla Seratta)